Corporate governance

Årsstämma 2023

 

Rättad kallelse till årsstämma 2023 (PDF) Öppna PDF
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, Årsstämma 2023 (PDF) Öppna PDF
Revisionsberättelse 2022 (PDF) Öppna PDF
Årsredovisning 2022 (PDF) Öppna PDF
Fullmakt inför årsstämma 2023 (PDF) Öppna PDF

 

 

 

Bolagsordning för Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (PDF) Öppna PDF

 

 

IR contact

 

Jan Lindqvist

CEO