Financial reports

Kommuniké från årsstämma, 18 april 2024 (PDF) Öppna PDF
Årsredovisning 2023 (PDF) Öppna PDF
Bokslutskommuniké januari–december 2023 (PDF) Öppna PDF
Delårsrapport januari-september 2023 (PDF) Öppna PDF
Delårsrapport januari–juni 2023 (PDF) Öppna PDF
Delårsrapport januari–mars 2023 (PDF) Öppna PDF
Årsredovisning 2022 (PDF) Öppna PDF
Bokslutskommuniké januari–december 2022 (PDF) Öppna PDF
Delårsrapport januari–september 2022 (PDF) Öppna PDF
Delårsrapport januari–juni 2022 (PDF) Öppna PDF
Granskad delårsrapport januari-juni 2022 med revisorsyttrande (PDF) Öppna PDF
Kassaflödesanalys 2019–2021 (PDF) Öppna PDF
Årsredovisning 2021-12-31 (PDF) Öppna PDF
Årsredovisning 2021-06-30 (PDF) Öppna PDF
Årsredovisning 2020-06-30 (PDF) Öppna PDF
Teckningsoptionsvillkor TO1 (PDF) Öppna PDF
Teckningsoptionsvillkor TO2 (PDF) Öppna PDF