Information om IPO genomförd september 2022

Informationsmemorandum (pdf) Ladda ner
Informationsbroschyr (pdf) Ladda ner

Kort om RMD

RMD är ett svenskt teknikföretag, grundat 2011 och baserat i Stockholm, som utvecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade logaritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’).

Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastruktursmarknader, inklusive byggmarknaden och humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer innebär Bolagets system att det är möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

RMD erbjuder en avancerad IoT-lösning som tillhandahåller liveuppdateringar avseende tillgångens status, underhållsfrågor samt säkerhetsfrågor. Kärnan i systemet är den patenterade sensorenheten som kallas ‘Performance Monitoring Unit’ (PMU). Bolagets PMU analyserar inhämtade data med hjälp av sofistikerade algoritmer, vilka kontinuerligt förbättras i molnet genom användandet av artificiell intelligens. På så vis upptäcker och rapporterar RMD:s PMU fel på såväl den monitorerade tillgången som annan infrastruktur i anslutning till den monitorerade tillgången. Detta ger exempelvis järnvägsoperatörer och andra aktörer inom järnvägsbranschen möjlighet att i realtid förutse kommande underhållsbehov och med följden att tekniska fel och olyckor kan undvikas. Följaktligen skapas helt nya förutsättningar för järnvägsföretag globalt att förbättra säkerhet, punktlighet, effektivitet och lönsamhet.